“Herbarz szlachty Ziemi Łukowskiej na Lubelszczyźnie” Tom III – opracował Marek Woliński

Tom III. zawiera obszerny wstęp, poświęcony „dziejom” przydomków szlachty łukowskiej oraz wykaz tych przydomków z odsyłaczem do nazwisk. Wśród licznych przydomków łukowskich, których autor naliczył prawie 2.500, Czytelnik odnajdzie liczne nazwiska mieszkańców Ziemi Łukowskiej, które zaliczane są obecnie do nazwisk chłopskich czy też mieszczańskich. W wykazie przydomków pojawia się też ponad 80 przydomków z końcówką „ski”, które dziś funkcjonują jako nazwiska, a które nie są łączone z miejscowymi rodzinami szlacheckimi.
Każdy mieszkaniec Ziemi Łukowskiej, odnajdzie w Herbarzu swoje lub swojej rodziny nazwisko(a).