“Herbarz szlachty Ziemi Łukowskiej na Lubelszczyźnie” Tom II – opracował Marek Woliński

W tomie II. zamieszczone zostały kolorowe wizerunki herbów wymienionych w tomach I-II., autorstwa Tadeusza Gajla, autora licznych herbarzy prezentujących wizerunki wszystkich ustalonych (ujawnionych) dotychczas polskich herbów szlacheckich. Tom II. poprzedzony jest wstępem poświęconym dziejom osadnictwa na tym terenie.